Thử bằng dung dịch

Yến sào giả: khi tác dụng với dung dịch iốt sẽ chuyển sang màu xanh. Đối với yến huyết, khi nhúng một ít vào nước trà nếu yến giả nhuộm ôxit sắt sẽ đen sẫm lại. Ngâm trong nước, yến giả nhuộm phẩm sẽ bị mất màu, tan trong nước.

Yến sào thật: Dù nấu chín trong nước sôi vẫn không đổi màu.