Sinh tố Kẹo dẻo Bạc hà

Sinh tố Kẹo dẻo Bạc hà không chỉ tạo cảm giác tươi mát nhờ bạc hà mà còn chứa đủ dinh dưỡng trong các thành phần của sữa và kem tươi đánh bông (Whipped Cream). Tất cả nguyên liệu cần có bao gồm: sữa tươi, kem vani, siro sô-cô-la, kẹo bạc hà dẻo và kem tươi đánh bông.